Informatie

Het ontstaan van deze website:
Door de grote belangstelling voor alles wat met hulpverleningsdiensten en fotografie te maken heeft, is er begonnen met het opzetten van een website.
Februari 2006 kwam de website online.

Deze website staat in geen enkele verbinding tot de Veiligheidsregio Kennemerland.

Het doel van deze website:
Deze website toont het laatste nieuws waarbij de inzet van de brandweer in Haarlem-Oost gevraagd werd.
Zover de tijd het mij toelaat, actualiseer ik de website. Daarnaast krijg ik regelmatig van diverse fotografen uit de regio foto’s en video’s aangeleverd. Waarvoor dank!

Een kort overzicht: 
Post Oost is bedoeld als ondersteuning voor de hoofdkazerne aan de Zijlweg.
Omdat in Haarlem Schalkwijk tenminste 40.000 mensen wonen, is het doelmatig een aantal voertuigen in dit dichtbevolkte stadsdeel beschikbaar te hebben.

Op kazerne Post Oost zijn altijd zes manschappen beschikbaar voor tankautospuit 3131 en twee manschappen voor autoladder 3150 en hulpverleningsvoertuig 3170.