Copyright en disclaimer

Deze website staat in geen enkele verbinding tot de Veiligheidsregio Kennemerland.

De inhoud van de website wordt met uiterste zorg samengesteld. De beheerders nemen geen enkele verantwoording voor aansprakelijkheid van onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen hiervan.
De gepubliceerde informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment worden gewijzigd.

Op alle afbeeldingen en teksten op deze website berust copyright.
Niets van deze website mag dan zonder voorafgaande toestemming in welke vorm dan ook worden overgenomen.
De afbeeldingen zijn gemaakt door diverse fotografen. Wanneer men een afbeelding en/of tekst wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de auteur.

Er is getracht de privacy van de slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy geschonden wordt, neem dan contact op.