26-03-2012 Veilig ondernemen op bedrijventerrein Haarlemse Waarderpolder

Haarlem – De politie
gaat intensiever samenwerken met Alpha Security bij de beveiliging van het
bedrijventerrein Waarderpolder. Alpha Security is een beveiligingsbedrijf dat
sinds 2002 surveilleert in de Waarderpolder om criminaliteit gericht tegen het
bedrijfsleven te voorkomen. Op dit bedrijventerrein werken ongeveer 15.000
mensen, verdeeld over zo’n 900 bedrijven. De intensievere samenwerking tussen
politie Kennemerland en Alpha Security is vastgelegd in een convenant. Dit
convenant is vanmiddag ondertekend door Helmoed Wierda en Peter Hoes,
respectievelijk wnd korpschef van de politie Kennemerland en directeur van
Alpha Security.

Door ondertekening van dit convenant mogen beide partijen
gegevens uitwisselen bij het voorkomen en bestrijden van bedrijfsinbraken en
andere vormen van criminaliteit in de Waarderpolder. Helmoed Wierda, wnd
korpschef politie Kennemerland: “… Samenwerking tussen politie, Alpha
Security, de gemeente en ondernemers is heel succesvol in de praktijk. Dat
blijkt uit het certificaat voor het keurmerk Veilig Ondernemen, dat begin
januari opnieuw werd uitgereikt aan het bedrijventerrein Waarderpolder. Een
mooi succes. Het resultaat van goede samenwerking. Op deze manier heeft het
bedrijventerrein Waarderpolder zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een
aantrekkelijke en veilige plek voor ondernemers om zich te vestigen.”

Genoemde partijen werken samen in het RPC Kennemerland RPC
= Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing, een samenwerkingsverband tussen
publieke en private partijen – gericht op veilig ondernemen. Via een
informatieportal wordt het mogelijk voor beveiligers van Alpha Security en
medewerkers van de politie Kennemerland informatie foto’s, gegevens
voertuigen te delen. Dit gebeurt in een beschermde omgeving, zodat beide
partijen beter in staat zijn criminaliteit te voorkomen. Peter Hoes, directeur
Alpha Security: “… Eén van de belangrijkste instrumenten om misdaad te
bestrijden is het delen van informatie. De ondertekening van het convenant én
de introductie van een informatieportal vormt daarin een belangrijke stap. Het
vergroot de mogelijkheid sneller te kunnen handelen bij de aanpak van
bedrijfscriminaliteit. En het helpt de heterdaadkracht te vergroten.”