07-11-2012 Extra fietsverlichtingscontrole in Haarlem en omstreken

Haarlem – De politie controleert weer extra in de donkere uren op fietsverlichting. Afgelopen weekend werden op meerdere locaties al tientallen bekeuringen uitgeschreven. 
Het viel de agenten hierbij op, dat veel schoolgaande kinderen geen goede verlichting hadden. Juist deze kwetsbare groep raken regelmatig betrokken bij verkeersongevallen. Daarom verzoekt 
de politie ook ouders om extra aandacht te besteden aan de veiligheid van hun schoolgaande jeugd. Zeker bij regenachtig weer zijn fietsers zeer slecht zichtbaar voor automobilisten als zij 
niet goed verlicht zijn. Voor meer informatie over de fietsverlichtingscampagne: www.ikwiljezien.nl