27-12-2012 Een fijne jaarwisseling namens de Gemeente Haarlem

Handhaving op te vroeg afsteken van vuurwerk

Het is verboden om voor 31 december 10.00 uur vuurwerk af te steken. Elk jaar
wordt er in Haarlem door de jeugd te vroeg begonnen met het afsteken van
vuurwerk en daarom wordt ook dit jaar de aanpak van vuurwerkoverlast vroegtijdig
ingezet. Vanaf vorige week wordt in heel Haarlem door gemeentelijke handhavers
en de politie extra gesurveilleerd en streng gehandhaafd op het te vroeg afsteken
van vuurwerk en het in bezit hebben van illegaal vuurwerk. Bureau Halt speelt
hierin een belangrijke rol en zal de meeste overtredingen van de jongeren afdoen.

Aandachtslocaties

Er is dit jaar wederom een uitgebreide risicoanalyse gemaakt van de
aandachtslocaties in de stad in relatie tot brandveiligheid en mogelijkheid tot
verstoring van de openbare orde. Deze gebieden en gebouwen o.a. scholen en
slooppanden worden rond de jaarwisseling extra in de gaten gehouden en er zijn
voorzorgsmaatregelen getroffen.

Verstoringen van de openbare orde

De politie houdt tijdens de jaarwisseling met camera’s toezicht op de volgende
locaties: het Teylerplein, de Berlagelaan en de Floris van Adrichemlaan. Tegen
gebruik van geweld zal streng worden opgetreden, in het bijzonder als dit geweld
zich richt tegen hulpdiensten. Het Openbaar Ministerie zal de daders zo snel
mogelijk berechten.

Afsteken vuurwerk

Vuurwerk mag alleen worden afgestoken vanaf 31 december van 10.00 uur tot 1
januari 02.00 uur. Tegen het afsteken van illegaal vuurwerk wordt streng
opgetreden. Jongeren die door de politie op overtredingen worden betrapt, worden
doorverwezen naar Bureau Halt.