Kom naar informatieavonden voor politievrijwillligers!

Haarlem, Velsen, Hoorn – Altijd al bij depolitie willen werken als agent, maar het is er nooit van gekomen? Of opzoek naar interessant vrijwilligerswerk dat aansluit bij jouw kennis enervaring? Laat je informeren over de mogelijkheden bij de politie. Injuni organiseert de politie voorlichtingsbijeenkomsten voor mensen diehet leuk vinden in hun vrije tijd als politievrijwilliger bij deeenheid Noord-Holland aan de slag te gaan.

Politievrijwilliger
Politie Noord-Holland zoekt nieuwe politievrijwilligers, daadkrachtige mannen énvrouwen. Je volgt een politieopleiding en gaat al tijdens de opleiding de straatop in uniform. Je maakt deel uit van een team en helpt, een vast aantal uren permaand, mee met surveillances, verkeerscontroles of evenementen. Zo lever je eenconcrete bijdrage aan de vergroting van de veiligheid in onze regio.

Ander vrijwilligerswerk bij de politie
Heb jij specifieke kennis en vaardigheden die je graag op vrijwillige basis inzou willen zetten voor de politie? Maar niet als politievrijwilliger in uniform?Ook zonder politieopleiding of feitelijk politiewerk kun je, naar behoefte inonze regio, een breed scala aan ondersteunende werkzaamheden verrichten dieaansluiten bij jouw interesse. Denk bijvoorbeeld aan mediation bijwijkproblemen, administratieve of facilitaire ondersteuning, bijvoorbeeld bijIntake & Service of het wagenpark. Of door te ondersteunen bij complexe ICTvraagstukken.

Waarom vrijwilligerswerk?
Het vrijwilligerswerk willen we bewoners graag betrekken bij de leefbaarheid enveiligheid van onze regio. Zoek jij een interessante vrijetijdsbesteding en vindje het belangrijk een concrete bijdrage te leveren aan de veiligheid in jouwbuurt? Kom langs op een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Hoor alles over hetwerk, de opleiding en de selectieprocedure van een politievrijwilliger.

Voorlichtingbijeenkomsten: wanneer?
De voorlichtingsbijeenkomsten voor de vrijwillige politie vindenachtereenvolgens plaats:• 13 juni 2013, Haarlem: politiebureau, Koudenhorn 2• 20 juni 2013, Velsen: politiebureau,Tiberiusplein 1• 27 juni 2013, Hoorn: politiebureau,  Blokmergouw 1Alle bijeenkomsten vinden ’s avonds plaats: 20.00 – 22.00 uur inloop: vanaf19.45 uur.

Voorlichtingbijeenkomsten: voor wie?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor potentiële vrijwilligers collega’s inuniform en volantairs burgers voor een specifieke klus als vrijwilliger bij depolitie.Meer informatie? Kijkop: www.kombijdepolitie.nl/soortenwerk/pages/werken-als-politievrijwilliger.aspx